WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:452 回復:5 發表於 前天 20:39
本主題由 212love 於 前天 10:12 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png
" o. o# u  K8 Z% j# e" O
* l9 ~9 O' g4 M1 F) T" L  F( x% E/ X/ F◎译 名 正义的子弹
; \4 l7 m' t2 R% T1 }◎片 名 Bullets of Justice/ c1 Q" x$ {# d; M; C2 n( \3 E
◎年 代 2019) @( g3 o9 l. m/ [9 i& D2 Q
◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
' j7 h* E! \' s: S◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖: g7 u- w( i: U  }; Q3 F% C1 ]
◎语 言 英语5 x3 T/ L' a- N% ^3 H
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络), U; X( f$ r9 \6 B9 h/ g9 ?
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
- m  @- ]4 L7 |6 c- M◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/
) \) I# Z$ N% r0 o+ [. R5 h◎片 长 79分钟0 X! Q& @7 ]/ t
◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev' m% _8 d, k  X% `
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
( q' L* V/ z3 c7 D+ L◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
! A5 k- {7 ^! h9 @4 ?. t$ [   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova' X; S7 v1 a: g  Y$ C

5 z# w  w( B2 {  Y* H/ }◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66" e% V# {, Q, w2 M

( _8 j+ }) B" r$ x2 _( u◎简 介
/ J6 C8 Y" |+ K5 P; @# q+ v
' G/ x, o) N/ r 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。2 @  p. H3 y6 ~' t0 G2 t, G* b
Video& J3 C; w5 _6 U$ c0 F
ID : 1
; c9 @9 Y- x( {* X8 C4 f6 vFormat : AVC
/ V. h* Y/ R" _2 LFormat/Info : Advanced Video Codec3 ~" }) p' |( b5 J, K' Y: c
Format profile : [email protected]
( u4 O* v0 A6 o  A$ K# vFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
1 ~& L/ V' `& w5 G+ W- J1 o2 gFormat settings, CABAC : Yes
% D/ X2 s% s- q2 DFormat settings, Reference frames : 5 frames
4 P2 r6 s; f" z3 Z* e: {Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
* h4 I) X* ~& o% S& RDuration : 1 h 19 min' r9 ]1 Y, }) O8 U" \. S3 y4 m. F
Bit rate : 14.4 Mb/s2 O5 u% Z& G8 n. V) u& `
Width : 1 920 pixels
9 }  M- T1 ~: [. L/ W; I  `Height : 808 pixels( W, p) @/ |3 P: [
Display aspect ratio : 2.40:1
( G+ X9 i, {- j& d6 nFrame rate mode : Constant
/ j3 L9 Q" R) G4 ?Frame rate : 24.000 FPS  Y6 ~$ }# t5 t7 f
Color space : YUV) x7 g$ M2 V! J2 E+ h5 L* a
Chroma subsampling : 4:2:0
- \) h4 e( }  j& ^' B2 I  aBit depth : 8 bits5 g) {7 C8 R$ x7 e2 m
Scan type : Progressive
5 e6 X) u9 h* w6 b, |6 x4 KBits/(Pixel*Frame) : 0.387
9 }* h9 ~9 }$ u. f. I) \Stream size : 8.02 GiB (80%): s7 \: {/ d# l% b
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
) t( q" t- c( c& iEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
' f1 a6 O; X) ^0 ~: b* PLanguage : English
  I: o$ X9 t$ p" B9 W  `# bDefault : Yes- [; n! m9 x- [. [9 c' b' I
Forced : No
& A+ V7 a  M2 q/ r+ o1 N/ J# x& _' z- `
Audio! l  k1 Q+ @: `; e
ID : 21 [# e" r6 y+ f$ G7 \
Format : DTS XLL/ U4 m; ^5 Q5 j% r( O* b
Format/Info : Digital Theater Systems) W7 L' x0 u/ E5 a: T6 {
Commercial name : DTS-HD Master Audio' B; G' |  l7 |  w# ^" {
Codec ID : A_DTS+ ~5 f$ X' T  x( s3 C% _) |
Duration : 1 h 19 min
# Q  [. A( Y" Q% X* M* y1 p" |% ~Bit rate mode : Variable* `( N5 \6 A9 N7 U
Bit rate : 3 597 kb/s* h- X4 ]' Y& U& C: |1 q
Channel(s) : 6 channels' {3 Q; l5 t1 B  R4 F( ^1 L7 Z
Channel layout : C L R Ls Rs LFE6 {. T1 j& B7 r2 d8 `
Sampling rate : 48.0 kHz
9 M4 `/ h/ K- M  C2 fFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
" d" h3 `$ }8 cBit depth : 24 bits- G9 V/ |4 d& ~  e8 S- v- z8 i
Compression mode : Lossless" t5 d" M2 O: n1 c! f4 d( F6 j" }/ m
Stream size : 2.00 GiB (20%)$ d& \# T! w; Z# ?2 z0 K$ ^
Language : English6 ]5 i* Z4 U  G. ]% v4 F8 w
Default : Yes( Y/ q5 p8 m: m% H; b6 ]' I* ?
Forced : No
, ]! v" r0 \: p  c: l* c
8 y, b: u* Y- N( P: eText
5 {0 r7 Z3 J2 g) v, E- V- w# AID : 3- X  V" X+ R, C+ R% F: E
Format : PGS
! R9 l$ w+ r  |& Z6 y- _Muxing mode : zlib
- d* J, {% b" O! g) cCodec ID : S_HDMV/PGS7 A9 r$ w. O& J9 c$ V& F
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 V4 o* v* r: O& Y) B. `Duration : 1 h 16 min
3 Q4 m- ]2 T' y  YBit rate : 14.5 kb/s
0 v/ f6 u2 L( u: TCount of elements : 8520 d: s; y: |; |5 _
Stream size : 7.93 MiB (0%)
, j' y( d" z" x3 eLanguage : German7 }8 e& `& \, @; B) T& w
Default : No7 d1 T3 H/ q4 ~7 ]# V; I
Forced : No$ V1 |7 F; I; J. \4 c3 ?

0 N6 h# [* ^4 l1 M& {# C' jMenu
4 c* t5 N: r$ `2 L$ A00:00:00.000 : :Chapter 01
5 f$ h7 N9 i6 C9 G8 ^00:06:14.917 : :Chapter 021 S& K- y0 G* F, e
00:20:13.083 : :Chapter 03
1 u# c! o/ V2 z% ]+ i( e00:31:08.250 : :Chapter 04
% k. L* M5 M$ l3 }, V00:42:14.875 : :Chapter 05
0 s8 l, a9 ]( u8 D  d) z4 t3 Q) ^00:50:12.167 : :Chapter 06
5 F* _, L1 W! A' \7 I00:58:02.250 : :Chapter 07
3 K) j/ m7 F9 P! k5 b# e# `01:10:32.042 : :Chapter 08
% Y1 X7 g5 M1 Z- `; t01:18:15.042 : :Chapter 099 z4 t2 ~7 g# W* p
01:19:25.833 : :Chapter 10

$ n+ a- x* V" |! [0 Q2 F
4 m5 L6 Q" J6 l' k) `6 l6 t, c* s) A7 r8 g/ _; u

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 61

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:70 天
連續簽到:3 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:2 天
連續簽到:1 天
發表於 前天 08:40 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 前天 20:39 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部