WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:132 回復:2 發表於 2021-2-25 13:10:52
本主題由 212love 於 4 天前 刪除回復
累計簽到:2125 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-2-22 13:08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png % z# t) P) D+ Q& ^9 A9 a
- N  I5 y) I: z; U
◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人7 o. p. Z6 S9 t
◎片 名 打噴嚏
0 p/ T% J. P; o7 F2 F◎年 代 2020
% Q1 l8 i# M/ }( T% Y" V◎产 地 中国台湾
3 `/ H& n, m% q◎类 别 爱情 / 科幻
6 h9 ?1 J; L9 C; Q/ F  P% N8 [◎语 言 汉语普通话
1 \8 s3 m, @# G' X' X◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾)
; {; ]" {  _: V4 r7 c7 r( f3 _◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users
/ w9 I% l+ b$ ?; D6 M% P◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526/
3 Q# d+ S. j$ h/ o◎豆瓣评分 /10 from 0 users
: Y: h! w# P4 s! j( w4 B6 T◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/6 j" D* D+ M. |4 r' ]% h2 s6 Y
◎片 长 101分钟7 Y' ]# G% z+ z* a
◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi
2 U) X! V$ }9 a◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin
! T( T2 d5 f( o" X! D! g$ G& ]◎主 演 柯震东 Kai Ko: C* P. s! O! F% E+ `5 T; I
   林依晨 Ariel Lin( [; V4 ^) u8 X
   张晓龙 Xiaolong Zhang$ C* g* k/ A0 h, l
   王大陆 Talu Wang
' [( a& L- v. j$ G: E7 V# h+ U   吴建豪 Vanness Wu
9 g8 X1 x  |2 l0 w: X   古天乐 Louis Koo6 L. M) M. c3 \: U9 l! ~
   苏品杰 Jay Su) E4 p1 y3 y7 T2 P2 c4 h3 u
   叶熙祺 Xiqi Ye
+ |7 k% E/ m; ?) y+ g8 M7 l   徐子珊 Kate Tsui
. c* |* P! {1 C& Y; r   周亭羽 Tiffany Chou% e6 H) s6 o: v/ B( v$ o
   姚坤君 Gwen Yao( k( F3 k  ^& k& G: y; ?% E) @. W
   禾浩辰 Bruce Hung
  `6 |/ p. f1 _6 M   张艺 Yi Zhang9 h' m0 U  \( S2 Z8 r; [
   戴春荣 Chunrong Dai0 [* v1 d, [( X
   梁杰理 Patricio Antonio Liang. L2 a/ Y: @8 w8 W* ^, a* t% }
   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
" A8 |, z: |/ l5 V
; l/ L; _' t( H◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影. Z5 G; \9 u  R2 U: S! f, D

: ?  ^7 \0 F9 Z' Z9 _' e◎简 介   E! ?3 K* x/ \) j2 j5 p' C" N

6 X5 T0 }! J! K 这是一个存在超级英雄的城市。
6 i; l  Y. n2 i, F5 l1 H( l! h * e2 L, F' z' n2 Q/ U' f
 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。
+ E7 b& {9 L8 q. E( O( p 9 m$ U/ W7 p; t) Z
 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。& m0 B7 x3 T  e
Video6 l: F' ^- t# s6 ~& X
ID : 1
. C8 V0 _# |) i. v/ K: YFormat : AVC0 V! r( d- p& c9 }/ n8 }, W
Format/Info : Advanced Video Codec
5 t' w9 i3 C) b2 h& EFormat profile : [email protected]: B/ B/ W) w, ~- N! o
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
% p1 Q! M( i, j7 H- N6 {8 FFormat settings, CABAC : Yes
3 ]) \( c) C" H: E( QFormat settings, Reference frames : 5 frames
, e! C  W( S- W" {4 F5 QCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC6 \- N) F( b& R6 E- k3 }
Duration : 1 h 41 min& T2 |* I- P3 p3 P
Bit rate : 11.8 Mb/s
+ \( z* c! h# q) S( e7 M) [: C, BWidth : 1 920 pixels
: {2 _5 D  h  }* xHeight : 804 pixels
2 V; G0 e$ S* ~Display aspect ratio : 2.40:19 Z' X5 N9 b( P2 B" |7 n5 F2 }' G
Frame rate mode : Constant+ {5 f+ F: J* \& ?3 b
Frame rate : 24.000 FPS. P& G( z5 A! d  f% B5 _6 ?
Color space : YUV) G! c( Q" a- X
Chroma subsampling : 4:2:0( d% s4 x; P& @1 }9 [& M( J
Bit depth : 8 bits
* d; ~* ^0 Y; IScan type : Progressive! K6 A( w  I) ?
Bits/(Pixel*Frame) : 0.3185 i7 ?  L3 j, B1 U0 R1 R6 m' ]
Stream size : 8.32 GiB (95%)
+ Q/ J& d* a9 f5 Z9 kWriting library : x264 core 157 r2935 545de2f6 B5 T/ @3 g$ Y
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
7 J# U: E. [! Z# T( i6 S3 C; j5 YDefault : Yes, ^2 V& O$ m- X+ u5 b
Forced : No
+ V' a2 g" r, r& jColor range : Limited
. q* r; L$ A( Y+ \# ~0 lColor primaries : BT.709: a$ _* B& C2 F- N# I
Transfer characteristics : BT.7099 u' `0 d* M: ~& D3 \) p
Matrix coefficients : BT.709
$ a0 `, E; d% b/ r5 a/ P6 q" i0 r3 j: X4 y! Y
Audio  G4 C$ _* d6 F) U  R( {
ID : 2
) r! _) A1 B! u; OFormat : AC-3
) W7 K) d4 e# ^* u, H: H- pFormat/Info : Audio Coding 3) E$ K- ]: L" y
Commercial name : Dolby Digital
+ N% P7 S! M/ X: ]Codec ID : A_AC3; E+ J/ H7 Y- _
Duration : 1 h 41 min
! t: h; [0 z& t/ `8 R$ n) W! LBit rate mode : Constant
3 h* g! q5 b4 WBit rate : 640 kb/s# _  N% q0 a: V5 f1 P5 C
Channel(s) : 6 channels
2 {( {( ]" i& L% V) ^* C& n' nChannel layout : L R C LFE Ls Rs' J# q. D  i6 x* Z2 u; g' m
Sampling rate : 48.0 kHz
, D1 B- }+ A2 S3 PFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
* u# g" m# n! {7 Z  c4 ?! ZCompression mode : Lossy. t; A6 W/ g$ q- f: A' n! j
Stream size : 464 MiB (5%)
* z, |: H4 C5 l; s' C. }* z6 t9 wLanguage : Chinese; u% ^$ |8 B, U4 |/ ?! o, z; j
Service kind : Complete Main
- W- X7 r1 G5 l* KDefault : Yes
/ Q. ~( r5 U) NForced : No
( m8 o5 H: r6 |3 ?. h2 n( d
8 p% Q# D1 e+ E7 d2 nText #1
" C/ O' F7 H8 ?# aID : 3
$ Q: p5 a% G8 Z, Z1 |2 H7 bFormat : UTF-8
* N% i0 E1 f0 E* ?/ BCodec ID : S_TEXT/UTF8/ ^7 W0 ~$ `7 L
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
2 r* A0 ]5 a! T! ODuration : 1 h 35 min
! A* J4 r3 V, d" F5 h# T; gBit rate : 40 b/s
$ e. U/ O; p5 r- R; J# XCount of elements : 13975 {# P- h* q9 p2 ^8 |' b# }
Stream size : 28.2 KiB (0%)! I+ s; d) i( T+ I# N
Title : SRT
! M9 G5 B5 w0 `9 DLanguage : English0 B" o- H; T. f& k! H* c
Default : Yes/ }, D1 n# M4 c5 K/ c" H
Forced : No4 S+ l! d3 r# E1 z9 B

+ S: g0 k; j+ x% gText #2
  I. h% W2 Q# M0 W0 rID : 4
; o9 W" W1 B: Z# p4 X. UFormat : PGS
! t! D1 j+ k% I) ]0 y! mMuxing mode : zlib. }5 L- r* L# L' G% U
Codec ID : S_HDMV/PGS
5 X# P0 P. u3 t# O  z% \3 Z# X" rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 x7 `5 o# R2 g5 b0 V; x3 s
Duration : 1 h 35 min2 `' ^8 y) c$ E4 G
Bit rate : 35.2 kb/s
. k/ h3 e$ M) o# R3 lCount of elements : 2252
) }$ @; {" `- h9 x5 W) wStream size : 23.9 MiB (0%)
1 Y0 y7 y9 N; r% J# ^- p7 NLanguage : Chinese
& p9 q' S# ]" i! Q: ODefault : No2 s9 f) h, v! ^2 A9 M0 F! \
Forced : No
' `* K: c, v! E! U
1 K7 P& p- T& f" S7 C$ {Text #3% T& `1 `6 ~" P4 I) `
ID : 5
! p, U2 V# @/ r  @" G, o+ K# GFormat : PGS4 F2 J2 I( A0 f2 {% c7 H
Muxing mode : zlib
5 g8 ?$ @9 d0 s# Y% OCodec ID : S_HDMV/PGS
. x* Q( L( L3 }/ w/ w. o) mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) b8 K1 D3 K$ n
Duration : 1 h 35 min) Y& {- y7 k; _
Bit rate : 36.7 kb/s; E' B( {* s5 ?7 t/ }. V
Count of elements : 2262
7 d; o$ E: L- L  [$ a: O+ ZStream size : 24.9 MiB (0%)
+ W, J7 D% `; H; C- s" I6 |2 sLanguage : English. t, \) [, k) q' I6 ?
Default : No
3 o1 Y0 ?" h. c- i3 c! hForced : No
+ U. ?$ o' F! H! {+ z3 x- T( E$ V3 j
Menu" r% Y7 v* m9 v" e/ S: r; E
00:00:00.000 : en:Chapter 01
% R# ]7 m) N3 z; h0 m: L  G: H) C00:07:35.958 : en:Chapter 02
+ d6 k6 M4 K* ~7 |3 ^00:17:44.375 : en:Chapter 03* q, X9 Q4 X* F5 S, h
00:28:25.833 : en:Chapter 04
: r* l. y# s+ m2 c  E) @9 R) i00:35:47.875 : en:Chapter 05
3 ~( c: g. M3 K6 `8 }00:41:13.792 : en:Chapter 06) Y0 r8 L) w5 T& j, h1 N
00:51:36.708 : en:Chapter 07
& l  M% }2 R( S6 n00:59:51.083 : en:Chapter 08
0 o$ C! v! @) }4 A8 q01:08:53.292 : en:Chapter 096 {. t% c+ o* _$ g5 m0 F
01:18:14.917 : en:Chapter 10
4 U  _, F. S( {4 @4 g$ \. V5 v( n01:24:57.667 : en:Chapter 11& r" ]% O9 W# V& C. y  S
01:33:36.583 : en:Chapter 12
) L% e: S! H$ m9 k7 v

0 K6 ]9 k) P, s5 p2 l$ W
2 _/ G9 A) M* ~  D* f8 [9 M7 o9 E1 Q( {

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 16

本帖點贊的會員︰

累計簽到:992 天
連續簽到:90 天
發表於 2021-2-23 06:57:41 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 2021-2-25 13:10:52 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████
5 X3 R" E& \, D

! z4 s4 t" c4 K8 e5 O$ T$ o, e4 j3 v) u) S+ A
$ c- o4 p0 S6 o7 E
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████# K+ O/ A2 w' M4 T4 |

& e" U3 Q' }1 P2 I
/ k( t8 b( }5 _2 ~7 F
1 Z( ^  S. U" k- l, j6 c  \████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
. k' u3 M( f, l3 w% {+ z. H9 d3 _) G" u
- D1 ^6 _: o6 y) w

- i& R9 K4 }9 x" X████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
5 S5 E8 g( Q8 O1 V' M

1 [4 n6 w( `) a, J5 {. G! D3 Q3 @( _2 B! R
* |) W5 t! A2 Q& {
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
. z1 U8 H1 K) g5 i5 S# w
) g# B- B6 V. w, E
' W$ j/ ?4 E4 V1 ]- f9 ?% y

* V2 h+ @9 F4 I" J1 w████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
2 x4 z5 [- \  E4 m+ U8 J' Z

7 t& C/ |/ y  N+ J% y% Y1 k+ C7 f' j0 g. G- O* K% c

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部