WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:99 回復:1 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 前天 11:30 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
. f! o- _" ?, ?
" r% W8 @  u; Y  w3 W◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员7 x! Y: i9 R  z) x) m
◎片 名 The Night Clerk
% o- {* z- e1 U( r' w; m6 W! }◎年 代 2020
  X) E7 h2 @( r" `( g. f7 F◎产 地 美国
! w9 [! @, e/ O◎类 别 剧情 / 犯罪
9 l' G' p0 U, o5 Z* Q. U9 }◎语 言 英语/ x$ ^1 m; ^7 M: C3 }. a' m
◎上映日期 2020-02-21(美国)
4 ]- w8 C! g5 r. |# I7 @6 O: y◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users) R9 n/ I( ?. S9 I
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt79791427 T" H% l" d' C* v
◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users5 p) s3 |& I' T, {, u! ]+ i. M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/
6 e: l. T  ~2 V; ^- j3 X! H◎片 长 90分钟& I3 E9 J  m1 v
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer: U0 ]) B0 n" P: X, F  ^
◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
9 f4 H- G6 t0 Q3 B+ V6 \' e& J◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan6 u( g+ J: h$ G! Y& O! B. W
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
* F/ {: q1 K' l* Z   海伦·亨特 Helen Hunt+ G* S3 T% Y- ~+ W% j
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo5 n3 Z% s# `1 l, I2 c
   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech/ J6 b" w- P7 V9 Z) G8 t1 J& W
   雅克·格雷 Jacque Gray
, r" o* W" ]3 d& X   Cindy Perez8 _: ~0 V* T! |# ]$ X% M
   D.L. Walker4 R" ~" T/ O0 S, B- s4 @% d
   Walter Platz0 q& O& L7 p5 ^1 }  ^" k0 \
   Pam Eichner5 E; w6 w. S6 o4 }
   Ischa Bee
8 `/ a+ K* |/ {) A" E   Stacey Ann Turner2 B7 ]7 w% ]/ X7 g8 ?3 \
   Adam Colvin
% @2 M/ A8 S% Z2 d7 O+ ]. e8 [% f# N3 [3 `

4 B  R$ D" f. ]# I8 X) M◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹* F: D: ~( g  K

  k1 `* y/ V4 t0 |! N( D◎简 介3 `  f# X0 U2 V

% @! r1 c1 J; j$ e8 q# U% x7 c 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。$ v, N6 n7 j0 x* }0 A
DISC INFO:6 U2 R9 V! a2 C( ]8 e4 n' [0 k
) h6 D+ J. i' u9 n
Disc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
9 t6 {1 W3 M0 W! UDisc Size:      23,245,109,464 bytes
  h6 ?/ p8 `9 w+ a; jProtection:     AACS
7 M7 c% U, Y* j9 P) W1 i1 jExtras:         50Hz Content% x2 h: @  Y/ s7 c5 R
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)
% o+ }$ j' N0 O) D3 E0 d! l7 q- i' X: @( i
PLAYLIST REPORT:  H9 R1 ]6 N# i- |% Y$ v/ v
! p1 }( @( c4 ~; T+ N- @  r
Name:                   00000.MPLS  
2 k: n$ o& K+ b+ _2 }Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
' Z, u* j& T7 E5 S4 W* v' f! ~/ \Size:                   23,117,924,352 bytes
/ ]  L& i3 c0 F  v6 G1 h9 DTotal Bitrate:          34.17 Mbps7 H" W7 g  E* \- q; e: l

' [: J# Y& k  O7 ]VIDEO:0 ^3 i' ], j3 t
2 S# |' s5 F# ?: `6 Z+ @( l
Codec                   Bitrate             Description    . D2 k& {0 M$ a, \; n+ {
-----                   -------             -----------   
! V; g9 X' l7 k- yMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
) m! I# L% S* ]9 O& G( t
1 G" [& h% |. f  P0 |) oAUDIO:
& m+ ?8 J$ ~) q/ i4 t. p
  ~. E+ [9 Y, \" [; k+ _' uCodec                           Language        Bitrate         Description   
: a& q5 j- `9 l( z8 H! g-----                           --------        -------         -----------   
; Q. L/ ]: t" h. u. k* i( ^8 OLPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit: B0 z/ O' {8 h; q
DTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)! ~; a" G+ J4 q4 C; V, W' e( F5 v
- v% C3 z1 @9 w; Y/ y$ q/ x
SUBTITLES:$ _5 ^& _* X1 _5 y% l- h& P* D

- J: }3 Y  Y1 W* dCodec                           Language        Bitrate         Description   
# b- v2 s- X# l  W) O* Q4 E# d" g-----                           --------        -------         -----------   
/ T) Z2 d+ n0 D1 R# EPresentation Graphics           English         25.146 kbps

7 W% v% k3 N) }2 \+ L6 a
- @* V5 Y' S3 s  F  m! p9 K5 @3 n0 M+ Q* r5 |

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 18

累計簽到︰516 天
連續簽到︰2 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部