WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:185 回復:1 發表於 2020-10-18 07:28:57
本主題由 212love 於 6 天前 刪除回復
累計簽到︰2096 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

停屍房收藏/殡仪馆收藏 The.Mortuary.Collection, 2019.[MKV / 6.19G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png 7 h7 I, r& o+ p: e7 k/ h$ ]
8 S9 H3 h9 K4 X& P% ]
◎译 名 停尸房收藏/殡仪馆收藏# a9 x& d  z/ a7 [- }0 ^& U
◎片 名 The Mortuary Collection
! ]% y, f+ ?8 d& ^: Y" }◎年 代 2019
( b, G7 p! m! b' R$ N& p# b, t2 {◎产 地 美国
2 N5 R# G& I% Q5 k' G7 j" i◎类 别 恐怖4 y5 S, m. D2 v6 {2 @
◎语 言 英语# r% E4 W0 H& N5 V
◎上映日期 2019-09-21(奇幻影展) / 2020-10-15(美国)/ l3 X1 P3 ~8 f9 D, \" U" x
◎IMDb评分 6.8/10 from 265 users
3 n7 J5 Z- Y9 |) c9 J◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7781432/' b. D" T" R' ~. ^& v& N8 C* @
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
/ `+ N1 M. f- e! H+ v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30257386/
  `5 r1 F  l% o( k2 a◎片 长 108分钟" p0 K# a4 K5 m
◎导 演 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell$ p" L% h/ Y7 n0 }) Q
◎编 剧 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell( r# G% m6 _. `# q3 d
◎主 演 凯特琳·卡斯特 Caitlin Custer
6 t3 ], |: H- l2 P1 f! B" h/ ?   克里斯汀·基默 Christine Kilmer
; m. d3 S4 n1 }" C! n" d& f# D   雅各布·艾洛蒂 Jacob Elordi
0 y3 X5 ?5 p9 T4 E   艾玛·霍瓦特 Ema Horvath
2 F0 F+ X7 e* ~6 ?/ Z   珍妮弗·厄文 Jennifer Irwin
' B" F) s8 w, M7 u7 |' s   詹姆斯·巴克曼 James Bachman% b, z/ v$ J& b& u
   巴拉克·哈德利 Barak Hardley5 h5 a3 v* k$ p5 X. }5 M% [
   莎拉·海伊 Sarah Hay
! v* l1 r4 }9 G$ ?! |, s( ]   迈克·C·尼尔森 Mike C. Nelson9 b. t$ |5 C2 I) m
   汤姆·伍德鲁夫 Tom Woodruff Jr.
. s6 x' p/ d6 V) v- l! l  a   伊登·坎贝尔 Eden Campbell8 ~+ q/ j8 s- J6 H
   迈克尔·鲍 Michael Bow8 J$ s6 X( x, q4 O0 o& p8 S

: a/ e$ u$ w) ?' x5 h◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 灵异 | 奇幻 | 美国电影 | 2019 | 魔幻
1 P9 Z9 @9 Q, A4 p* W$ I6 N9 v
7 u, T3 ]. x% h◎简 介   q/ _+ ^; m7 `- W
% e* t3 r2 n5 Y/ @
 讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……
* h; X3 P. u6 J; MVideo
& V2 }" n" E1 g* H* l) m6 hID : 1
5 i2 o/ Q: ~) S0 v( nFormat : AVC
: E0 U( s( c. H$ kFormat/Info : Advanced Video Codec
6 K4 Z9 s% t7 T/ UFormat profile : [email protected]- s  X; Z4 r/ N3 {4 ]* O
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames9 u) U+ N4 L0 I  i* J
Format settings, CABAC : Yes9 ~7 l& Z/ c" m/ m8 S$ e* P' F
Format settings, Reference frames : 4 frames
: D1 s, {* p/ D5 nCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
$ X8 l0 K" Y5 y2 JDuration : 1 h 50 min
+ j5 L" l2 X& TBit rate mode : Constant
! P% f+ S& c7 H$ U; v3 z2 W! A0 |Bit rate : 7 762 kb/s
/ c6 O$ g6 I% }+ `( ^5 j1 qNominal bit rate : 10 000 kb/s* A# [$ R: R3 q' W; \7 _
Width : 1 920 pixels
2 k# _5 c3 Z- u! p6 \# JHeight : 1 080 pixels
# L' U8 {6 N: d7 ^Display aspect ratio : 16:9
+ o6 r7 Q! A! k0 |6 Q: t( f$ B/ VFrame rate mode : Constant
; h9 H& u" Z# dFrame rate : 24.000 FPS5 G0 l2 N- s. C# m& d8 z( u
Color space : YUV
/ I7 d! U4 w' P" P. I) C. uChroma subsampling : 4:2:0
- L' |, r7 l) jBit depth : 8 bits: P. h6 t. V# C9 k
Scan type : Progressive
7 i9 p$ O; }% @% Y1 X# q2 F6 LBits/(Pixel*Frame) : 0.1561 R& V4 F& b) j8 d# X2 I+ y
Stream size : 6.01 GiB (97%)
" x& L, J. Y5 `9 N. H  G6 SDefault : Yes) {) P1 h$ o- V* _
Forced : No% ]7 j/ o+ g7 h. x8 ^
Color range : Limited: _( Z. h2 k% v: G* D
Color primaries : BT.709
1 A+ _. p$ [* |& N3 S# ITransfer characteristics : BT.709* ^, q% b* h' U, \
Matrix coefficients : BT.709$ Y, m0 p/ w4 W0 T
- R2 c$ v7 S5 |- G  E
Audio
/ |+ ~. f% j' j- kID : 2! G& g! G4 K8 O
Format : E-AC-33 A$ l. \( }2 a. Y8 `# l3 [
Format/Info : Enhanced AC-3
! v# c* ^+ U5 z9 Q5 |Commercial name : Dolby Digital Plus
: V- W9 Z" L' f8 {Codec ID : A_EAC3
* p% K3 S. d" J, E; T5 eDuration : 1 h 50 min
( z. H5 {/ q8 D& V# D* QBit rate mode : Constant! W! @  C( S+ @5 a$ r: A
Bit rate : 224 kb/s* p, A2 V7 c$ H
Channel(s) : 2 channels
7 `+ b* P% V1 O* T2 D3 x# r: v7 N9 AChannel layout : L R. m9 u9 I& L* A, S: l# M4 C
Sampling rate : 48.0 kHz9 n! C5 m7 x( t- ~2 X; g- G
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): h1 H* w8 j5 [3 Z
Compression mode : Lossy
7 Q! w8 d: W) n. B( m$ Y! V/ ?Stream size : 178 MiB (3%)
, P" f5 |  B7 w$ dLanguage : English7 r0 \6 c2 Q; ?) ^6 M9 Z
Service kind : Complete Main
# _6 X; }& m9 h4 `1 K5 `  sDefault : Yes, E* o, m6 N1 A4 A, C
Forced : No, q7 s) H" s/ y; J4 ~

4 T4 T7 m, m" J5 g5 |Text: i( y! ^+ d# [! l+ f1 m% K
ID : 3
* @7 J+ h& P4 X* h6 V8 K$ W1 [  [Format : UTF-88 H0 Y4 w: L* q/ h8 a( z8 |: k" }
Codec ID : S_TEXT/UTF80 D7 L+ T& \: z% }9 \! g
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* |1 @+ Q, G; w% e6 W( ^& V4 R# A& aDuration : 1 h 50 min3 n# ?( r* B& z- R; e
Bit rate : 38 b/s
9 m: t! O! {% c2 @5 OCount of elements : 1382
2 d& h/ X" Z3 Y- DStream size : 31.4 KiB (0%)
! x& {0 b, Y( A) M& `Title : SDH+ k! L9 @0 L: h. w1 B7 u6 T0 w
Language : English
. V. b" r+ o; @! X4 P( WDefault : No9 I1 U3 X/ |9 c6 I5 E0 [& M' c
Forced : No
, ]+ o/ a' G! v& [! U
0 n% i" j. |7 `- p
, _' h3 M! q. g# H4 x' n, j$ [) I

停屍房收藏. MKV.torrent

31.48 KB, 下載次數: 40

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-18 07:28:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
中文字幕
4 h& \7 z0 @; t+ ?% ]: H# O3 D4 } 停尸房收藏.The.Mortuary.Collection.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTG.ass (130.24 KB, 下載次數: 5)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部