WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:252 回復:0 發表於 2020-10-17 12:38:04
本主題由 212love 於 6 天前 刪除回復
累計簽到︰2096 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-17 12:38:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 5.80G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 犯罪 恐怖 其它 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png * ]  o* B2 Z0 L# }9 W, j

8 a% f- V6 A8 L* t7 |4 P: f◎译 名 正义的子弹
1 y; N& Y" |# u) t8 V; C' n◎片 名 Bullets of Justice! e4 x, C9 D5 J' \; j; g3 Z
◎年 代 2019
+ `( @3 o, C) |+ f7 C◎产 地 美国
+ T$ [7 W# d- ~7 C◎类 别 恐怖 / 犯罪 / 黑色电影
  T  j2 k7 n, j◎语 言 英语7 d! q- j/ `; i5 c
◎上映日期 2017-01-13
. D  c: j; R7 s/ ^6 {◎IMDb评分 6.2/10 from 83 users
  s2 k& J) s5 }7 ]1 D◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6421398/
! U6 j$ k8 w# V1 U7 f◎豆瓣评分 /10 from 0 users7 F# n0 |  H: n# \; Q, G" u( R
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/6 G, g/ d" u* C/ [
◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev7 q% O4 s( p1 Y
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
) s% w1 V3 `8 y- {◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo! z  R6 v3 n& E0 F, V

1 U- m8 i/ j8 V5 v◎标 签 正义的子弹 | 很想看 | 恐怖 | 超刺激 | 惊悚 | 科幻 | 魔幻 | 66
! `$ {6 i& A; O) z8 [: P5 B/ F" y8 l8 h6 w1 @; x
◎简 介
- ?0 I" Z6 L9 z/ E/ h. V. m9 q) T8 F+ G7 y% n+ b6 z, p! {
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。1 b7 D+ o) h0 d  V( E) m: X% g
Video
: X( B" E" ]% ?' wID : 1
$ c/ \0 H% v% u6 }. w) @0 _; QFormat : AVC
  S+ @8 o8 S/ H! A! |: e5 b6 x2 eFormat/Info : Advanced Video Codec
  c3 D' i; F$ p3 U4 X7 M" bFormat profile : [email protected]" l& [2 H/ r6 [& a+ h* g8 w/ \
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames3 Q- `! f5 T* m4 f" P& [* h
Format settings, CABAC : Yes8 u5 C1 L' b) k- |" Z( P' v: q
Format settings, Reference frames : 4 frames
. M3 T! S2 \2 f# l6 y5 O& x5 jCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC  j/ K0 ~+ I, x( t* N0 u+ O
Duration : 1 h 19 min
* |5 l& f7 K# dBit rate mode : Constant6 F; ~; x: R! o0 K
Bit rate : 10 000 kb/s
$ j$ `& |" D; f7 B% y. CWidth : 1 920 pixels
: ]2 i. R4 R. x! a6 }: {; [! h/ x% kHeight : 816 pixels
: S; a. D/ i' F- ]: O% z/ nDisplay aspect ratio : 2.35:1' l( O- |  R# @& g; J
Frame rate mode : Constant
  ~; B4 F3 J8 D- [+ m# W+ NFrame rate : 24.000 FPS
! H$ h- S) X2 @. j  L0 SColor space : YUV
' b6 ?$ x# P4 H" J  A' C9 }Chroma subsampling : 4:2:0$ v! U3 I  A# ]& I+ J: O- w
Bit depth : 8 bits
; ^( E8 v% F/ S3 A% r4 D9 L' w5 @Scan type : Progressive
8 t! a& n  P8 f3 UBits/(Pixel*Frame) : 0.266. Z) I$ o( ^7 W6 ~2 U
Stream size : 5.44 GiB (94%)
4 l/ H- u8 A* B, \6 pDefault : Yes
0 o" r# z% f" s4 D0 ?" OForced : No
+ T6 a6 k, t6 E- V1 o. @- }- LColor range : Limited
4 \/ E9 }9 `' o( eColor primaries : BT.7092 M* e* I+ Y+ d% w1 n9 P7 Q4 x$ W
Transfer characteristics : BT.709- w  e0 i" T2 L: Q8 F4 k
Matrix coefficients : BT.709
7 d: w- X5 O% x' g( v
* T" q- z* Y$ ~. Q% ?Audio9 m- v9 E; d4 Z9 o8 O2 Z  H( o
ID : 29 w+ t# z6 A0 u2 z$ X- j+ X
Format : E-AC-3
& P3 _! i$ X2 M1 m4 oFormat/Info : Enhanced AC-37 C- n1 ?' l* a8 `# g3 @; @
Commercial name : Dolby Digital Plus/ D" X) l0 c, t" G" v: o1 e3 Q3 T
Codec ID : A_EAC3
; `% [5 E7 }+ @$ EDuration : 1 h 19 min8 t  W7 |- r) M0 x, c+ l
Bit rate mode : Constant
8 t+ H. |2 |# q9 L! h' ?* \Bit rate : 640 kb/s: L5 F) i2 @# O" n" d/ z2 ~7 ~/ |1 q  L
Channel(s) : 6 channels" D& ]. c/ t6 B* H5 b
Channel layout : L R C LFE Ls Rs0 h1 z' Y7 r' v! H% X- [
Sampling rate : 48.0 kHz
, L- \9 R4 ^  N# sFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
" b- C. y4 p" U* F2 k/ [Compression mode : Lossy& }- p1 m: G7 r  N
Stream size : 363 MiB (6%): x5 Z* K, }4 w$ U+ G
Language : English
2 ]9 ^& \% \2 V3 P' {  W2 eService kind : Complete Main
' @# e4 y0 y: a1 `; d7 y" R% aDefault : Yes
% e: @. u! w/ z5 T  KForced : No% K$ r  F8 v6 V3 R1 k5 ]% l2 b

1 P+ j" e1 v" p" J5 n  JText
* }: _: \; Q$ v0 P0 V/ O3 wID : 3. K( w) M0 a$ B
Format : UTF-89 f/ o5 g! G& e5 G2 ?
Codec ID : S_TEXT/UTF8$ x. i1 @" ?: E
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 A) o, i4 B7 `" F: K9 f8 O( KDuration : 1 h 19 min
0 {% q  a4 J0 E5 e9 P! SBit rate : 26 b/s2 ^9 K$ @( M- C2 Y4 b- v
Count of elements : 632
2 Z/ y8 w1 C' R6 M+ u3 r/ G5 G, dStream size : 15.6 KiB (0%)
! n% U0 c& f* \" S$ W3 a* S5 |  xTitle : SDH/ C: v' v* F6 i- b4 @) ^) @
Language : English
2 m$ c' {/ A  ^  rDefault : No
" U. x' u7 Q' q5 H

# }; G9 ?+ ]8 C8 z
/ ^* `* h. [- u2 l4 P

正義的子彈. MKV.torrent

29.54 KB, 下載次數: 75

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部