WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:176 回復:0 發表於 2020-8-1 13:17:40
本主題由 212love 於 2020-8-3 09:42 解除高亮
累計簽到︰2054 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-8-1 13:17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

你我皆凡人/超能追緝(台) Mortal, 2020.[MKV/3.38GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 其它 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2611163067.webp.jpg
% V/ |- e3 x" V! w4 a/ [9 Y! ~; M  o5 G0 c1 S' K, F
◎译 名 超能追缉 / 你我皆凡人 / 凡人 / 凡人烦人 / 超能追缉(台)
! f# U3 ^+ K7 z; q/ N◎片 名 Mortal, g, \; N3 L* i( e& A. m
◎年 代 20205 t/ T2 P) x$ ?. X5 E% F
◎产 地 挪威 / 美国9 f* S8 ?3 X1 B( d$ A( m
◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险" M5 a9 J, Z! l  C% y
◎语 言 挪威语 / 英语
  O, t( q) h7 d# _! Y' Y, ?◎上映日期 2020-02-28(挪威)# w2 Y' A/ o8 B7 s1 V
◎IMDb评分 5.8/10 from 285 users. U1 P% g5 A8 a8 x
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5715066
8 ?  Z# h+ B/ X4 J0 G◎豆瓣评分 5.8/10 from 155 users; t! V3 `1 p$ C* S
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26791681/
/ g5 A  \- Y- d$ y8 W◎导 演 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal0 j; e' M) C5 F# E$ `
◎编 剧 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal / Norman Lesperance, I) b5 I8 H# D- O
◎主 演 纳特·沃尔夫 Nat Wolff
6 ^: N7 `: b8 l- K4 W- B   亚瑟·哈卡拉赫蒂 Arthur Hakalahti
: [: k, R" C( |0 t2 x   Priyanka Bose$ ]( A9 U9 {3 I. R, m
   Iben Akerlie
1 R+ l; D2 N  n   Kai Kolstad R?dseth4 P& M! [8 G: {* _/ c) L( C; \9 M2 O
   Geir Kaspersen7 V: d  w# G" Q- l7 ^! }0 C: F
   Ravdeep Singh Bajwa
! y6 e/ ^9 l0 \   Sunniva Lind H?verstad3 k% p+ y- \9 F# Y' i  T1 _% H

1 m1 J+ R! \( g( n! f5 t
3 p% p" }- ~& v1 s4 k- T◎标 签 奇幻 | 挪威 | 动作 | 2020 | 美国 | 挪威电影 | 电影 | 美国电影
; `) }- O% X* M& `- ~$ Q% P' t9 G1 D! ^
◎简 介 ' ]+ v3 P$ f3 |7 c" J- j

5 _$ Q5 ~7 U8 G+ F7 H 故事讲述一位挪威裔神秘男子,让碰到自己的少年突然自燃,并被控谋杀罪名。在接受审问之前,一位心理医师惊人发现,他竟然拥有无法控制的超自然能力,而这股力量可能来自于北欧神话,于是她决定帮助这位神秘男子逃狱,一同踏上寻找真相的旅途。
# P  O% l% L3 G  _2 v- [1 j# r
0 |! U+ ~8 l. S3 I! S
CODE:
8 D. M  B7 h0 g9 J, f& {: t+ w; T; j" f; v" t$ I! J" z0 J

* e* H4 M/ r7 O9 r& B: @4 p! {- w+ L& g  K2 `1 N$ @' s. z
Video. W6 |0 P3 i; g9 c) \+ J# ~( C
ID : 18 e2 c! Z6 b/ n/ `' u
Format : AVC( ]1 t0 N! g0 p6 R4 p
Format/Info : Advanced Video Codec
  v6 i$ }1 O! Z& LFormat profile : [email protected]3 b3 O! j& |4 W. ~, ?1 o1 Q: u
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames# s/ W+ q6 f$ M5 L# w
Format settings, CABAC : Yes
( d; D) b: g1 |4 V) ]  j% d; z, HFormat settings, Reference frames : 4 frames
1 z( U* v6 A9 N% M8 Q+ dCodec ID : avc1
/ d: g+ |8 V* F+ h0 XCodec ID/Info : Advanced Video Coding% J) U3 m1 L, z+ C, L
Duration : 1 h 39 min0 z& l) i$ |& f- {1 i' i  M
Bit rate : 2 500 kb/s
) K6 L( d/ u6 [( G* [: g8 b, m# oWidth : 1 920 pixels
- g7 D2 |( v# P2 GHeight : 806 pixels# N3 V: d  v4 W" G5 J
Display aspect ratio : 2.40:10 Q" {0 h- l& c
Frame rate mode : Constant
- J6 q; ?' a0 o3 B. g# Q3 sFrame rate : 25.000 FPS
% D' p8 L3 V. K3 e6 i7 G* ^Color space : YUV& S9 n( [' [# y. h4 }$ X7 A
Chroma subsampling : 4:2:0
; F3 a) d; [, |# iBit depth : 8 bits
6 i8 D3 _: A& \, P5 k0 iScan type : Progressive
0 V7 v, O. ?4 u! NBits/(Pixel*Frame) : 0.065
8 T: w) B1 r, w2 O7 A: FStream size : 1.74 GiB (92%)) s2 ^+ C$ N1 c& A$ x2 o
Writing library : x264 core 152 r2851M ba248998 U- F0 M+ V. N; ?- q2 u# K
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00$ K! `7 B- g  i# w8 |( S: C' H
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30
9 {8 F' K0 E5 I. ZTagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
) |: H5 f, ?# N1 b- d) x6 ?% C0 wCodec configuration box : avcC
% C6 t8 C1 k1 J& ?4 |( x  D! T. y" ~; j
Audio
: [3 G% c6 H" }ID : 20 }% c; {9 l( v0 T
Format : AAC LC6 K( K7 ?; H$ ~& h
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity7 v0 [9 A8 H8 A) E. j& v; c( d
Codec ID : mp4a-40-2
6 y$ `7 \+ E" g! {Duration : 1 h 39 min
6 N% b8 {3 u( H  G8 V9 C; N2 lBit rate mode : Constant
3 E' X6 _# ~4 H' J" x( V+ ^Bit rate : 224 kb/s
8 `; |$ [; m+ z! D6 jChannel(s) : 6 channels+ V8 E! ?5 ~8 s
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
% x2 i( H4 x) t2 b8 H9 qSampling rate : 48.0 kHz$ I( v0 Y! C. f* l! Y
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF), e4 f* p( \/ E% V) h, Y1 _
Compression mode : Lossy7 P9 ^; r# v. F% q/ \: |; f; m3 {& n
Stream size : 160 MiB (8%)
, A9 I" t* r2 OLanguage : Norwegian
  ^% t0 L" c8 d2 ?( ?8 L, m; EDefault : Yes: H. `2 O- ?1 M" c2 K- L
Alternate group : 13 c1 k/ ?# I; `
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:304 K! S4 R9 a+ M) W3 m2 m
Tagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
( [/ ~* e/ Y! W, O. p
7 w& L& ~/ E5 w/ e) a% ~4 ^  A
4 r3 R5 r  D* ^% T
$ r$ h  B; q: {' ?3 n7 ]6 Q5 G
p2607196253.webp.jpg
: `* ^4 Z5 U* A8 q# Z, Q$ y
2 `/ p2 m' a/ w  `9 a& N7 V p2607196257.webp.jpg 7 O' C4 q# ~; P
  c4 x& w# E0 m2 j, ]
你我皆凡人. MKV.torrent (34.29 KB, 下載次數: 58)

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部